Orust har idag en ny politisk majoritet.

Efter några veckor av förhandlingar har nu Orust fått en stabil majoritet.

Det är med ledorden ödmjukhet, öppenhet och respekt som vi gemensamt bildar en ny majoritet.

En bred majoritet styr Orust de kommande fyra åren. Orust kommun behöver stabilitet, i politiken, verksamheten och ekonomin.

Redan efter ett par gemensamma möten så står det klart. Orust får en majoritet på 24 mandat bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Folkviljan, Vänsterpartiet och Orustpartiet.

Det råder enighet om att Socialdemokraterna som största parti får ansvaret för kommunalrådsposten. Fördelningen av övriga uppdrag pågår och majoriteten återkommer när arbetet är klart.

Partierna inledde samarbetet genom att diskutera sakfrågor och har redan påbörjat arbetet med en gemensam plattform som kommer att presenteras längre fram.

Högst upp på agendan står kommunens ekonomi och att komma till rätta med Henåns nya skola. Majoriteten är i stora drag överens om Kommunens budget för 2015 som antogs av fullmäktige i augusti.

Nuvarande kommunstyrelse sitter kvar året ut. Den nya majoriteten tar sedan formellt över i ämder och styrelser den första januari 2015.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: