Maten är central del i våra liv och därför en av flera viktiga frågor som vi driver i EU.

Vi tycker att alla ska kunna lita på att maten man köper är ren, hållbar och hälsosam.

Maten är central del i våra liv och därför en av flera viktiga frågor som vi driver i EU. Medan Miljöpartiet vill ha mer ekologiskt jordbruk jobbar Folkpartiet och Moderaterna för att gynna ett jordbruk med GMO och bekämpningsmedel. Vi tycker att alla ska kunna lita på att maten man köper är ren, hållbar och hälsosam. Miljöpartiet har tre förslag för maten i framtiden:
1. 100 procent ekologiskt. Med ekologiskt jordbruk blir det bättre miljö, mindre övergödning och ett bättre djurskydd, men dagens politik gynnar det konventionella jordbruket. Låt alla kor i Europa få gå utomhus på sommaren! Stoppa djurtransporter längre än åtta timmar. Miljöpartiet har drivit på för EU:s nya fiskepolitik som säger att man inte får fiska mer än vad havet tål. Nu tänker vi jobba för att de nya reglerna följs. Vi vill också att kontrollerna och straffen skärps för de som inte följer djurskyddsregler, så att länder med sämre djurskydd inte konkurrerar ut svenskt kött.
2. 100 procent giftfri. I dag finns inte ens förbud mot hormonstörande ämnen i produktion av barnmat. Vi vill se mer ekologisk odling i stället för jordbruk som använder farliga bekämpningsmedel och konstgödsel. Vi vill stoppa giftiga bekämpningsmedel som dödar bin och vi vill se större variation i odlingslandskapet så att bina överlever.
3. 100 procent utan överraskningar. Ingen ny hästlasagne, tack! Det behövs bättre innehållsdeklarationer och kontroller måste garantera att det som står på förpackningen också finns inuti. Vi vill att alla köttprodukter ska märkas med var djuret har fötts, växt upp och slaktats. Så är det inte i dag.
Vi vet att det kommer att ta tid att uppnå våra långsiktiga mål. På vägen dit vill vi jobba för kortare djurtransporter, mindre gifter och bättre konsumentinformation.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: