miljö och hälsa

Livsmiljön påverkar vår hälsa.

En giftfri vardag

Mängden skadliga gifter i kläder, mat och miljön ökar. Barn är särskilt utsatta. Miljöpartiet driver på för att alla barn ska få en giftfri barndom.

Miljöpartiet vill

  • att alla kemikalier testas och godkännas enligt hårda hälso- och miljökrav innan de får användas,
  • att förorenade områden ska saneras, och
  • att förskolor ska vara miljödiplomerade och giftfria.

Som förälder kan man inte vara expert själv. Man måste kunna räkna med att det vi köper inte är farligt.”

Användningen av kemikalier ökar kraftigt. Idag används över 100 000 kemiska ämnen, varav många är skadliga. De finns i allt som omger oss, exempelvis kläder, leksaker, hygienprodukter och byggmaterial.

Arbetet med att testa och förbjuda kemikalier går för långsamt. Många kemikalier används utan att de först är testade. När sanering av förorenade områden dröjer ligger gifterna kvar i marken eller hamnar i vattnet.

Sveriges arbete för en giftfri vardag har avstannat med hänvisning till EU. Men EU:s regelverk är för långsamt, svagt och krångligt för såväl företag som konsumenter.

Miljöpartiet driver på i Sverige och inom EU för att skärpa kontrollen och stoppa spridningen av miljögifter i varor, från industrier och gruvor, och från förorenade områden. Vi vill att farliga kemikalier förbjuds.

För att kunna uppnå en giftfri vardag för barn måste kemiska risker beaktas när förskolor, lekplatser och idrottsanläggningar byggs eller renoveras.

Vi lever idag i ett samhälle där miljöpåverkan är en del av det dagliga livet. Det handlar bland annat om luftföroreningar från trafik och industri, och farliga kemiska ämnen som vi hittar i t.ex. bekämpningsmedel, flamskyddsmedel i möbler, plasttillsatser och byggvaror. Det är inte bara djur och natur som far illa, även människors hälsa påverkas. Vi vet idag att miljöfaktorer bland annat leder till cancer och astma samt påverkar fortplantning och immunförsvar.

Orust kommun behöver därför vidta ytterligare åtgärder för att kraftigt minska exponeringen av farliga kemiska ämnen mot människor, djur och natur.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: