Orust energi och klimatneutralt 2020

Vi i Miljöpartiet kommer att fortsätta arbetet med att nå målet "Orust energi och klimatneutralt 2020".

Inriktningsmål: Orust energi och klimatneutralt 2020

Beslut i kommunfullmäktige 2013-06-27

Globalt såväl som nationellt, regionalt och lokalt är klimatförändringarna en av vår tids största utmaningar. Orust kommun tillsammans med företag, organisationer, föreningar och privatpersoner verkar för att Orust skall vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt attraktivt och målsättningen är ett energi- och klimatneutralt Orust till år 2020.

Kommunfullmäktige beslutade att som inriktningsbeslut anta målet Orust energi och klimatneutralt 2020.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: