Ingen plast i våra hav

Miljöpartiet vill återvinna all plast i hela EU

Plastavfall i haven är ett av de största globala miljöproblemen. Farliga miljögifter som PCB fastnar på mikroskopiska plastpartiklar och skadar djur och ekosystemet – och i slutändan människan. Vi i Miljöpartiet vill stoppa plastkrisen i Europa.

TV4 Nyheterna: MP kräver att all plast ska återvinnas

Här är våra fem förslag för hur vi ska nå vår vision - att all plast i hela EU ska återvinnas:

 

  1. Återvinning ska bli obligatoriskt i alla EU-länder. Uppmaningar räcker inte, det behövs bindande krav!
  2. EU-pant på alla plastflaskor. Med en gemensam EU-pant kan alla flaskor pantas över allt.
  3. Ingen plast på öppna soptippar. Det ska bli förbjudet att slänga plast på öppna soptippar i hela EU.
  4. Ingen mikroplast i hygien- och hushållsprodukter. Plastpartiklar som finns i många skönhetsprodukter förstör våra hav.
  5. Använd mindre plast. De som tillverkar plastprodukter ska få riktlinjer för hur de kan använda mindre plast.

Här kan du läsa mer om våra förslag för att stoppa plastkrisen i Europa!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: