Turismen skall vara hållbar.

Utvecklingen pekar på att fler kommer att ges möjlighet att arbeta och försörja sig inom turismen i framtiden, utmaning är att vidareutvecklas som en attraktiv besöksdestination med ett väl genomsyrat hållbarhetsperspektiv.
Besöksnäringen innefattar många gröna inriktningar som exempelvis natur-, kultur- och maritim turism.

Kultur , Eko och Naturturism, är turism som håller året runt.

Här visar vi lokal politik från Västra Götaland.

Västra Götaland Turismen ska vara hållbar

Regionen har antagit utmaningen om att Västra Götaland långsiktigt ska vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. Turistnäringen i Västra Götaland växer kraftigt.

Läs mer

Besöksnäringen innefattar många gröna inriktningar som exempelvis natur-, kultur- och maritim besöksnäring. Regionens utmaning är att vidareutvecklas som en attraktiv besöksdestination året om med ett väl genomsyrat hållbarhetsperspektiv. Som del i en hållbar besöksnäring anser vi att regionen ska inta en samordnande roll i arbetet med att rusta upp och utveckla vandringsleder. 

 

Miljöpartiet vill:

  • att cykellederna rustas upp och utvecklas för att främja cykelturismen
  • ekobesöksnäringen speciellt främjas

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: