Koalitionen vill satsa på att visualisera klimatresultaten

Klimatförändringarna är det allt överskuggande framtidshotet. För att öka förändringstrycket i Region Östergötlands verksamheter påbörjas ett arbete med att visualisera klimatresultat, klimatpåverkan och andra hållbarhetsmått.

Agneta Niklasson (MP), regionråd - Det är av stor vikt att regionen lägger in en högre växel när det gäller digital vård och digitala tjänster för att kunna erbjuda en bättre tillgänglighet än idag. I budgeten förstärker vi området med 10 miljoner kr, säger Agneta Niklasson (MP), regionråd.

Tanken är att detta åskådliggörande ska bidra till ökad medvetenhet och att klimatmålen i förlängningen kan nås snabbare. Det kan röra sig om  att snabbare minska koldioxidutsläpp, energiförbrukning, indirekt klimatpåverkan m.m.

Koalitionen utökar resurserna för hållbarhetsarbetet med 2 miljoner kronor under 2022. Förstärkningen ska bland annat bidra till:
• En satsning på visualisering av klimatresultat
• Implementering av färdplanen för hållbarhet, där även satsningar på jämställdhet och social rättvisa ingår
• En kommunikationssatsning såväl internt som externt vad gäller klimat och hållbarhet
Fler prioriteringar i budgeten som helhet:
• Omfattande satsningar på digitalisering och digitala tjänster
• Minskning av sjukvårdens klimatfotavtryck, exvis genom att ”plastbanta”

Satsningarna och förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet och är en del av koalitionens förslag på regionens budget för 2022.

 

- Pandemin har lärt oss att det går att kraftsamla och att ändra våra beteenden. Vi måste ta med oss de lärdomarna för att bekämpa klimatkrisen och snabba på det nödvändiga omställningsarbetet, säger Agneta Niklasson (MP), regionråd.