Mat

Kommunen ska inte köpa in mat som producerats på ett sätt som inte är lagligt i Sverige. Maten ska vara producerad enligt svenska djurskyddskrav, och vi ska inte bidra till ökad antibiotikaresistens, till utarmade och förgiftade jordar eller insektsdöd. Ekologisk matproduktion har extra höga krav, och därför vill vi successivt öka andelen ekologisk mat. Maten som serveras i kommunens olika verksamheter ska smaka bra och vara näringsrik. Den ska tillagas lokalt.

Vi vill att kommunen ska satsa mer på den mat som serveras i våra verksamheter. Maten spelar en stor roll för hur vi mår. Vi vill ha mat som både produceras och tillagas nära verksamheten, mat som tillagas från grunden, med bra, ekologiska, råvaror.

Kommunens ansvar som inköpare är stort. Varor och tjänster för stora summor köps varje år. Vi ska därför vara medvetna om vilken betydelse våra gemensamma inköp har på resten av samhället. De livsmedel som kommunen köper in ska vara ekologiska och helst närproducerade. I det arbetet är det viktigt att göra livscykelanalyser och prioritera bort de sämsta produkterna först. 

Här visar vi lokal politik från Uppsala län.

Uppsala län Mat

Läs mer

Mat är mer än bara näringen på tallriken. Mat är kultur och en måltid kan ge både gemenskap och njutning. Miljöpartiet vill öka den lokala produktionen och samtidigt minska matens klimatpåverkan. Mat som vi äter ska vara god, näringsrik, giftfri, ekologisk och helst närproducerad. När skolor, äldreomsorg och andra delar av offentlig sektor köper in mat ska klimatsmart och ekologiskt vara norm. Mat som producerats på ett sätt som skulle varit förbjudet om det gjorts i Sverige ska inte upphandlas och serveras i kommunens och regionens verksamheter. Livsmedelsförädling och mathantverk ger jobb, företagande och utveckling för landsbygd och regioner. Det bidrar till att hålla landskapen öppna och bevara den biologiska mångfalden. Lokal livsmedelsproduktion ger trygghet och robusthet om krisen kommer.

Vi vill:

  • säkerställa en positiv måltidsupplevelse där goda matvanor främjas genom mat med hög kvalitet, tillagad i egna kök på våra sjukhus, med ekologiska och huvudsakligen närproducerade livsmedel,
  • förebygga och åtgärda problem med undernäring hos äldre,
  • minska matsvinnet,
  • slutföra byggnation av produktionskök vid Akademiska sjukhuset.
     

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: