Bygdens historia

Östhammars kommun har omistliga kulturhistoriska naturvärden. Vi vill slå vakt om såväl våra kulturbyggnader som naturmiljöer i hela kommunen.

Vårt rika kulturarv, med fornlämningar, bruksmiljöer, kulturhistoriska byggnader, minnesmärken och vår rika natur är viktiga för vår lokala identitet och vår turistnäring. Dessa måste vi slå vakt om, vårda och göra tillgängliga för allmänheten.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: