Strandskydd och grönområden

Vi vill bevaka strandskyddet och grönområden nära tätorterna. Alla som bor i Östhammars kommun ska ha tillgång till naturen.

Östhammars kommun har stora värden i sin bebyggelse. Småstadskänslan i tätorterna, de gamla kulturbyggnaderna, byggnadssätt och skala, och de kulturhistoriskt värdefulla landskapen måste bevaras.

Naturen är en av kommunens största tillgångar. De orörda stränderna, rekreationsområdena, grönområden i tätorterna och ekologiskt värdefulla naturmiljöer måste alla skyddas. Vår restriktiva hållning till strandexploateringar eller till att ge dispenser i strandskyddet skall ligga fast.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: