Demokrati

Vi vill ha en verkligt levande demokrati, inte bara val vart fjärde år. Vi vill införa rådslag, öppna nämndsammanträden och ha fler kommunala folkomröstningar.

Kommunpolitiken berör alla som bor och verkar här. Vare sig du har barn på förskola, föräldrar i äldrevården, själv går i skolan eller bara färdas på gatorna är det kommunen som i de flesta fall har ansvaret.

Att välja representanter i val är viktigt, men inte tillräckligt för att få en levande demokrati. Kommunen måste arbeta aktivt för att öka medborgarnas insyn och delaktighet i verksamheten. Med öppna processer där folklig förankring söks tidigt, innan positionerna blivit fastlåsta, kan invånarnas inflytande öka.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: