Finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter

Östhammars kommun har en stor finsk-språkig befolkning, och är finskt förvaltningsområde. Vi vill att kommunen arbetar aktivt framförallt med finskspråkigas rättigheter. Förtroendevalda och tjänstemän ska få utbildning om detta och vi vill att alla offentliga byggnader skyltas på finska tillsammans med de svenskspråkiga skyltar som finns. Vi vill också att kommunen inrättar minst en helt finskspråkig avdelning på något av kommunens äldreboenden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: