Grön ideologi

Miljöpartiet vill ha ett samhälle som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Vår ideologi bygger på tre solidariteter:

* Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

* Solidaritet med kommande generationer

* Solidaritet med världens alla människor

Utifrån dessa solidariteter formar vi vår politik, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: