De ställer upp i valet

Miljöpartiet har valt vilka som ska stå på listan till valet för kommunfullmäktige i september.

Listan toppas av Malin Aldal från Alunda. Malin har den senaste mandatperioden varit ersättare i kommunfullmäktige. Kerstin Dreborg, från Morkarla, som i flera mandatperioder varit gruppledare står på listans andraplats och borgar för kontinuitet och erfarenhet. På tredje plats finns Sten Hallberg också från Alunda, som varit aktiv i partiet länge.

Vem är Malin?
Jag är snart 46 år, bor på en hästgård utanför Alunda. Där jag har ett par egna hästar och vi har även en del verksamhet med inackorderingar och aktiviteter i ridhuset. Till vardags arbetar jag som projektledare med fokus på organisation och kommunikation och har arbetat både med föreningsutveckling och som marknadschef inom näringslivet. Brinner gör jag för att skapa förutsättningar för människor och hela vårt samhälle att utvecklas.

Varför Miljöpartiet?
För mig är Miljöpartiet det självklara valet för att jag tror på alla människors lika värde och rätt att få leva fria liv. För att det ska gå krävs ett solidarisk ansvar för det som är grunden för vår existens – vår natur men också ett starkt välfärdssamhälle och stor individuell frihet. Det är bara Miljöpartiet som har politik som har det helhetsperspektivet.

En klok miljöpartist sa en gång att den ekologiska hållbarheten är grunden, ekonomiska hållbarheten medlen och den sociala hållbarheten målet. Så känner jag verkligen.

Vad vill du driva om du tar plats i kommunfullmäktige?
För mig är frågan om barns möjlighet att få bra skolgång central. Vi har allt för många som lämnar nian med ofullständiga betyg. Det duger inte. Vi måste vara mer offensiva i att säkerställa att alla unga klarar skolan. Men det är också viktigt att valfriheten som skollagen ger gäller alla. Skolvalet får inte vara en fråga om ekonomi. Därför måste vi se över reglerna för skolskjutsar i kommunen.

Sen måste vi såklart hålla fokuset på miljöfrågorna, där är inte minst frågan om att skydda våra vattendrag central. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och ska kommunen kunna fortsätta utvecklas måste frågan om vatten vara i fokus. Både dricksvatten och våra vattendag, men även t.ex. avlopp. Inte minst i förhållande till att anpassa våra system för förändrade förutsättningar med t.ex. kraftigare stormar, översvämningar och torka.

Ett tredje viktigt område är frågan om barn och ungas fritidsförutsättningar. Det är centralt för en attraktiv kommun att unga har en meningsfull fritid. Där är föreningslivet en nyckel. Det är också centralt att detta gäller alla. Unga som lever med en funktionsnedsättning måste också får tillträde till aktiviteter på sin fritid. Det är en rättighetsfråga men det är också en fråga om livskvalitet och möjlighet för dessa unga, så väl som alla andra, att kunna knyta kontakter, få fysisk aktivitet och social stimulans. Här finns det mycket att göra!

Hela listan
1 Malin Aldal, 46 år, Alunda
2 Kerstin Dreborg, 50 år, Österbybruk
3 Sten Hallberg, 61 år, Alunda
4 Pia-Mia Ivarsson, 65 år, Alunda
5 Yvonne Wahlbeck, 64 år, Österbybruk
6 Isa Wallin, 35 år, Östhammar
7 Ylva Lundh, 67 år, Öregrund
8 Arno Unge, 72 år, Hargshamn

 

 

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter