Östhammar ger mer pengar till Gimo ishall

Fritidsnämnden i Östhammars kommun beslutade på torsdagskvällen att bevilja Gimo Hockey 900 000 kr i ett ”räntefritt lån” på femton år för att finansiera sargen till den nya ishallen i Gimo. Detta efter att föreningen sagt sig inte kunna få fram medel till detta i tid för återuppbyggnaden. Sargen har tidigare framhållits som den del av den nya hallen som föreningen själva ska stå för.

– Detta innebär att föreningen inte kommer att ha någon del i investeringen till den nya hallen. Hela kostnaden och risken bärs av kommunen, helt utan motkrav, säger Linda Eskilsson, gruppledare för Miljöpartiet i Östhammar.

Fritidsnämnden hade inte några kalkyler till hjälp inför beslutet. På en direkt fråga framkom det också att kommunen inte heller har någon insyn i föreningens ekonomi. Det innebär att man inte kan bedöma om föreningen klarar av denna extra kostnad. Vid beslutet att bygga upp hallen var det sagt att föreningen skulle stå för hela sargkostnaden själv genom sponsorer, hur detta arbete gått fanns det inte heller några uppgifter om.

– Fritidsnämnden har inte ens begärt att få veta hur Gimo Hockey arbetat med att försöka hitta sponsorer och om det gett något resultat. Om föreningen har den betalningsförmåga som krävs hade man kunnat ta ett banklån för att täcka sin del av kostnaden för en återuppbyggnad, säger Linda Eskilsson.

- Hanteringen av hela ishallsfrågan visar att kommunens majoritet inte har koll på ekonomin och har en oförmåga att hålla en rimlig fördelning mellan olika intressen. Majoriteten visar en avsaknad av is i magen och underlåter att ta fram gedigna underlag inför beslut, säger Linda Eskilsson.

Kontakt:
Linda Eskilsson, gruppledare Miljöpartiet de gröna i Östhammars kommun
072-222 73 31

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: