Alla unga ska kunna ha en aktiv fritid

Barn och unga som har en aktiv fritid och är engagerade i föreningslivet är friskare, får bättre skolresultat och har lättare att senare i livet komma ut i arbetslivet. Men när kommuner inte ger barn med funktionsnedsättningar samma förutsättningar för en aktiv fritid så försämrar man inte bara deras möjligheter och livskvalitet, man bryter dessutom mot FN:s barnkonvention.

Unga som lever med funktionsnedsättningar har idag inte samma möjligheter att få en aktiv fritid som barn utan funktionsnedsättning. Det kan handla om att det är långt till aktiviteterna, att det inte finns transporter, att verksamheten inte är anpassad eller att man inte kan få de hjälpmedel som behövs.

Vi i Miljöpartiet vill att alla unga ska ha möjlighet att ha en aktiv fritid – därför vill vi se flera satsningar.

Vi vill att:

– Unga som behöver hjälpmedel för att kunna ha en aktiv fritid ska kunna få det.
– Färdtjänsten regionaliseras i Uppsala län så att fler kan ta sig till aktiviteter på bra sätt, oavsett vilken kommun aktiviteten sker i.
– Kommuner ska satsa mer på att stötta föreningar att göra sin verksamhet tillgänglig för fler.
– Barn och unga som behöver ledsagning för att kunna delta på aktiviteter ska kunna få det.

Läs hela vår debattartikel på UNT här (kräver inloggning)

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter