Miljö och klimat

Vi vill att kommunen ska vara klimatneutral till år 2030. Vi vill öka satsningarna på förnybar energi t.ex. i form av solel. Produktion och distribution av biogas ska prioriteras inom ramen för mervärdesavtalet. Vi vill ha fler cykelvägar, även mellan tätorterna. Fler och bättre cykelvägar är viktigt inte bara ur miljösynpunkt, utan även för trafiksäkerhet, folkhälsa och turism. Säkra gång- och cykelvägar till skolor och förskolor ska prioriteras.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: