Äldreomsorg

Livsmiljöpartiet

Att ta hand om dem som behöver kommunens stöd och hjälp är en central del av samhällets uppgifter. 

Äldreomsorgen ska möta de äldres egna önskemål och behov. Ett större utbud av olika former av boenden är önskvärt. Alltför många är socialt isolerade i hemmet. Det är viktigt att man som par kan få fortsätta att bo tillsammans även efter det att den ena parten behöver särskilt boende.

Framöver riskerar kommunen personalbrist inom äldreomsorgen. Fler män och ökad mångfald behövs i omsorgen, liksom anställda med olika språkkunskaper. Anställda inom vård och omsorg ska ha en rimlig arbetsbelastning och inflytande över sin arbetssituation.

För att detta ska vara möjligt är det helt avgörande att personalen har rätt förutsättningar att genomföra sitt arbete både avseende tid och stöd. Det är också viktigt att förbättra förutsättningarna för personalen att både börja, och stanna kvar i yrket.

Miljöpartiet vill under mandatperioden se försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för personal inom äldreomsorgen.

Nyheter på Äldreomsorg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter