Närmiljöpartiet

Det är lika självklart att hushålla med kommunens pengar som med naturens resurser. Därför ska kommunens verksamhet präglas av goda rutiner och uppföljning av ekonomin. 

Det är viktigt att de investeringar som kommunen gör är hållbara över tid och bidrar till att skapa en bättre förutsättning för kommunens invånare och kommunens utveckling över tid.

Klimatanpassningar, satsningar på skolan och utveckling av kulturen är kostnader som över tid kan innebära besparingar. Det är viktigt att den kommunala ekonomin inte blir en fråga om mandatperioder.

Nyheter på Ekonomi

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter