Jordbruksmiljöpartiet

Att producera mat i Sverige är väldigt viktigt. Det är viktigt för att upprätthålla en levande landsbygd, behålla arbetstillfällen och för att hög självförsörjningsgrad avseende livsmedel är en trygghet i oroliga tider. 

Det är också viktigt eftersom Sverige har bättre djurskydd och bättre regelverk avseende hållbarheten i jordbruket. Men just därför ska inte Kommunen köpa in mat som producerats på ett sätt som inte är lagligt i Sverige. Svenska lantbrukare ska inte konkurrera med utländskt producerad mat som inte lever upp till våra nationella krav.

Maten ska vara producerad enligt svenska djurskyddskrav, och vi ska inte bidra till ökad antibiotikaresistens, till utarmade och förgiftade jordar eller insektsdöd. Ekologisk matproduktion har extra höga krav, och därför vill vi successivt öka andelen ekologisk mat.

Nyheter på Mat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter