Bygdens historia

Närmiljöpartiet

Östhammars kommun har stora värden i sin bebyggelse och de omistliga kulturhistoriska naturvärdena. Småstadskänslan i tätorterna, de gamla kulturbyggnaderna, byggnadssätt och skala, och de kulturhistoriskt värdefulla landskapen måste bevaras.

Vårt rika kulturarv, med fornlämningar, bruksmiljöer, kulturhistoriska byggnader, minnesmärken och vår rika natur är viktiga för vår lokala identitet och vår turistnäring. Dessa måste vi bevara, vårda och göra tillgängliga för allmänheten.

Nyheter på Bygdens historia

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter