Strandskydd 

Strandmiljöpartiet

Att kunna ta del av våra underbara strandmiljöer är något som berikar och ger mervärde till kommunens innevånare och besökare. 

Strandskyddet fyller en viktig funktion för att värna djur och växter i en känslig miljö och behöver bevaras och upprätthållas på ett omfattande sätt.

Strandskyddet fyller också en viktig funktion i att möjliggöra klimatanpassningar och säkerställer att vi inte idag bygger så nära vatten att det kan medföra problem i framtiden.

Strandskyddet behöver därför bevaras, värnas och upprätthållas.

Nyheter på Strandskydd och grönområden

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter