Demokrati

Livsmiljöpartiet

Demokratins roll i vårt samhälle behöver lyftas och upprätthållas. Fler medborgare behöver känna att den lokala demokratin är något som berör alla. 

Kommunen behöver verka mer aktivt för öppna demokratiska processer. Folkbildningen, idrottsrörelsen, kulturen och föreningslivet i stort är viktiga för den demokratiska utvecklingen och att människor ges möjlighet att på ett tydligt sätt arbeta i demokratisk anda.

Tillgång till information är en grund för att kunna ta aktiv del och kommunen behöver bli bättre på att arbeta med informationsspridning och tillgängliggörande av information genom t.ex. ökad tillgång till bibliotek.

Vi vill

  • Öka tillgängligheten till kommunens bibliotek
  • Genomföra en särskild satsning för förbättra möjligheten för unga med funktionshinder att ha en aktiv fritid

Nyheter på Demokrati

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter