Järnväg

Trafikmiljöpartiet

Spårburen trafik är något som utvecklar orter på lång sikt. Där man har en aktiv järnväg utvecklas samhällen, näringsliv och bostäder på ett mer omfattande sätt, eftersom effektiva transporter finns på plats.

Vi ska fortsätta att arbeta för persontrafik på järnväg i kommunen, i första hand på befintliga spår. Tekniken med alternativ till dieseldrift med inte minst elektrifiering utvecklas snabbt.

Möjligheten till finansiering genom mervärdesavtalet bör utredas.

Nyheter på Järnväg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter