Finska språket

Kulturmiljöpartiet

Östhammars kommun har en stor finskspråkig befolkning, och är finskt förvaltningsområde.

Vi vill att kommunen arbetar aktivt med finskspråkigas rättigheter till exempel genom att inrätta minst en helt finskspråkig avdelning på något av kommunens äldreboenden.

Nyheter på Finska språket

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter