Fritidshem

Uppväxtmiljöpartiet

Förskolor men även fritidshem är viktiga för barns sociala och inte minst språkliga, utveckling. På olika sätt skapar de också förutsättningar för skolan att lyckas i sitt uppdrag så att fler barn kan lämna grundskolan med bästa förutsättningar för framtiden.

Vi vill 

  • stärka fritidshem och förskolor.
  • att fritidshem ska vara öppna även för barn vars föräldrar inte arbetar.

Nyheter på Barn och unga

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter