Klimatanpassning

Livsmiljöpartiet

Redan nu ser vi effekter av klimatförändringarna med fler torra somrar och ökade risker för extremväder med översvämningar, stormar och snöoväder.

Det är inte längre en fråga om huruvida klimatförändringarna kommer, kommunen måste därför öka resiliensen och säkerställa att vattenförsörjningen är tillräcklig under längre perioder av torka och att vatten- och avloppssystemen är dimensionerade för att klara större regnmängder. En översyn av hur vägar och bebyggelse klarar förändrade förhållanden behöver göras.

Nyheter på Klimatanpassning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter