Miljö, natur och klimat

Livsmiljöpartiet

Miljö och klimat är grunden för allt annat, eftersom det utgör förutsättningarna för vår existens. Det blir dock allt tydligare att det också kommer innebära stora kostnader att inte på ett tydligt sätt arbete med såväl miljö- som natur- och klimatfrågorna. 

Återställande av förstörd natur, klimatsäkrande åtgärder, hantering av kraftiga regn och den allt tilltagande bristen på vatten kommer att i all snabbare takt vara påverkande på kommunens budget.

Vi vill därför att kommunen driver ett offensivt arbete inom miljö, natur och klimat.

Kommunen behöver mycket tydligare arbeta för att bli klimatneutral, till exempel genom en klimatbudget. Vi vill öka satsningarna på förnybar energi t.ex. i form av solel. Produktion och distribution av biogas behöver prioriteras inom ramen för mervärdesavtalet.

Transporter, mat, klimatanpassning och inte minst frågorna vatten är områden som vi anser behöver prioriteras under den kommande mandatperioden – men miljö, natur och klimat måste genomsyra allt arbete.

Nyheter på Miljö och klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter