Havsmiljöpartiet

Vatten är vårt allra viktigaste livsmedel, det är en resurs som inte är oändlig och som är en förutsättning för att kommunen ska kunna fortsätta utvecklas på ett gynnsamt sätt. Vi har för lite grundvatten i kommunen, och vi har flera somrar haft vattenbrist. Även med utbyggnaden av dricksvatten med de omfattande vattenledningarna från Uppsalaåsen krävs fortsatt arbete med att säkra vattentillgången i kommunen framöver.

Östhammars kommun är en kommun med stora naturvärden, fina möjligheter för naturturism och en mångfald av naturupplevelser för såväl kommunens invånare som besökare. Men mycket av kommunens sjöar, vikar och våtmarker är hotade. Granfjärden och Östhammarsfjärden är de smutsigaste vattnen längs hela Svealandskusten. Olandsån är förorenad och övergödd. För Dannemorasjön är läget akut. Många andra sjöar, dammar och vattendrag växer igen. Miljöpartiet vill se en kraftsamling för att skydda och värna kommunens vatten. Miljöpartiet vill även se att mer skyddsvärd natur bevaras för framtiden.

Vi vill 

  • att Östhammars kommun ska ta ett helhetsansvar för Dannemorasjöns vattenområde, inklusive säkerställande av dammarnas hållfasthet.
  • att fler våtmarker ska anläggas för att öka mängden grundvatten.
  • att miljön i och kring sjöar, dammar och vattendrag ska förbättras.

Nyheter på Vatten

Östhammar, 20 januari 2019

Fortfarande vattenbrist!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter