Vatten

Vatten är en förutsättning för allt liv!

Dannemorasjön är döende Dannemorasjön från ovan, sommaren 2018. Det som ser ut som ett vanligt skogsbryn är i själva verket där sjöns strandlinje brukar gå. Läget är akut! Dannemorasjön måste räddas! NU! Foto: Josef Wahlbeck

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige är vi vana vid att ha mycket och rent dricksvatten, och att kunna bada och fiska utan problem. Men det är ingen självklarhet. Vi har för lite grundvatten i kommunen, och vi har flera somrar haft vattenbrist. Nu diskuteras att leda vatten från Tierps kommun, och att bygga en anläggning för avsaltning av havsvatten för att vi ska få tillräckligt med dricksvatten. Flera av våra reningsverk har dålig kapacitet. Underhållet av kommunens VA-system är kraftigt eftersatt. Granfjärden och Östhammarsfjärden är de smutsigaste vattnen längs hela Svealandskusten. Olandsån är förorenad och övergödd. För Dannemorasjön är läget akut. Många andra sjöar, dammar och vattendrag växer igen. Det leder till låg syrehalt i vattnet, fiskdöd och ett fult landskap.

Vi vill se snabba, innovativa och småskaliga lösningar på vattenförsörjning och vattenrening, både på kort och på lång sikt. Vi vill att Östhammars kommun ska ta ett helhetsansvar för Dannemorasjöns vattenområde. Vi vill att fler våtmarker ska anläggas för att öka mängden grundvatten. Vi vill att miljön i och kring sjöar, dammar och vattendrag ska förbättras. Vi måste prioritera vattenfrågan. Utan vatten dör vi!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: