Ovanåker

Vacker natur, starkt företagande och en levande landsbygd. Ovanåkers kommun har många fina värden. Dessa vill vi ta tillvara och utveckla så att vi tillsammans kan skapa ett hållbart samhälle där alla har sysselsättning och där alla är välkomna.

Våra barn och ungdomar är ovärderliga resurser och därför vill vi arbeta för en god miljö inom barnomsorg och skola där långsiktighet och kvalitet skapar förutsättningar för ett lärande där varje individ ges möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Vi kommer att jobba för ett medmänskligt Ovanåker med en långsiktigt hållbar utveckling som både vi och kommande generationer kan vara stolta över.

 

Våra prioriteringar

Klimat.

Vi vill att det inom kommunens verksamheter serveras mer ekologisk och närproducerad mat och att kommunen vid nybyggnation eftersträvar energieffektiva och ekologiska lösningar.

Nya jobb.

Vi vill stimulera och verka för sysselsättning inom grön teknik, ekologisk och lokal produktion. Samarbetet mellan arbetsförmedlingen och näringslivet behöver utvecklas.

Miljöpartiet Ovanåker

Kontakt