Våra hjärtefrågor för Oxelösund

Våra hjärtefrågor för Oxelösund

Miljöpartiet vill med miljö och klimat som ledstjärnor fortsätta att utveckla Oxelösund som en växande, modern och livskraftig bruksort med goda livsmiljöer för både invånare och företag. Vi är ett oberoende oppositionsparti, som siktar varken vänster eller höger utan rakt fram.

Fem hjärtefrågor 2018-2022

  • Utveckling av klimat- och hållbarhetsanpassade boendemiljöer för fler bostäder och förbättrad infrastruktur.

  • Utbildning som leder till goda studieresultat för vidare studier och arbete. Ökad satsning mot psykisk ohälsa.

  • Vård, omsorger och aktiv fritid för både barn och gamla. Ökad personaltäthet inom förskola, skola och äldreomsorg. Förstärkt anhörigstöd.

  • Frösängsparken

  • Ishall och en ny sporthall

Utöver miljön handlar det för oss bl a om:

Bostäder och jobb, omsorgen om våra barn och äldre, samten trygg skola. Detta vill vi uppnå genom bl a ekonomiska satsningar för ökad personaltäthet.

En aktiv fritid för barn, unga och idrottsintresserade genombyggnation av en ishall i kombination med en ny sporthall.

Inrätta en Kulturskola.

En välfungerande infrastruktur och ett bra företagsklimat.

Omställningen till en fossilfri stålframställning som är viktig både för SSAB:s överlevnad och kommunens framtid.

Mer närodlad, ekologisk och lokalt tillagad mat i förskola, skola och äldreomsorg.

Ett utvidgat och mer levande centrum med merändamålsenliga butikslokaler samt lägenheter för bl a trygghetsboende.

Utökad lokal kollektivtrafik samt persontågtrafik på TGOJ-banan från Oxelösund via Nyköping C till Skavsta och Eskilstuna.

Solceller på kommunala byggnader och anläggningar.

Erbjuda friköp av arrendetomter.

Både bygga nya och förbättra befintliga gång- och cykelvägar.

Utveckling av Frösängs park – ett område för såväl boende som utbildning, fysiska aktiviteter, rekreation i stimulerande miljö kombinerat med dagvattenrening i         våtmarksmiljö.

Bygga ut Östersjöleden för att avlasta centrum från tunga transporter av gas, olja, flis, skrot mm via Föreningsgatan.

En ishall i Oxelösund

Vårt allt varmare klimat kräver numer både konstis och hall för issporter som ishockey, rinkbandy, konståkning, curlig, skridskoskolor, och allmänhetens åkning. En ishall kan samtidigt ha omställningsmöjligheter för olika bollsporter, konserter och konferenser. Och den kan med fördel kombineras med en ny sporthall.

Detta är en fråga vi ser som högt prioriterad för kommunens barn, ungdomar samt alla idrotts- och musikintresserade.

 

Nyheter på Våra hjärtefrågor för Oxelösund

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter