Jämlikhet och Jämställdhet

Lyssna

För att alla människor ska kunna förverkliga sina drömmar om en hög livskvalitet måste alla ha samma möjligheter. Varje individ ska kunna skaffa sig det liv, den utbildning och det arbete hen önskar, utan att samhällsstrukturer hindrar.

Socioekonomisk bakgrund, könstillhörighet och könsuttryck, sexuell läggning, härkomst, trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder ska aldrig vara hinder för att människor ska kunna utvecklas. Därför måste arbetet för lika rättigheter och mot diskriminering integreras i alla kommunens verksamheter.

Vi anser att alla människor ska kunna välja den väg i livet som passar dem utan att begränsas av gamla idéer om vad kvinnor och män bör eller kan göra. Osakliga löneskillnader ska inte förekomma och yrkens status och lönebild ska inte vara beroende av könsmönster.

Alla människor ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Alla individer är olika, och Partille ska inte bara vara anpassat för de som utgör normen. Det är otillgängligheten som utgör det verkliga hindret för att personer med funktionsnedsättning ska kunna fungera och verka fritt. Personer med funktionsnedsättningar har samma rätt till Partille som alla andra.

Miljöpartiet vill

  • att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra all verksamhet inom kommunen.

  • motverka diskriminering vid anställningar.

  • att kommunfullmäktiges valberedning arbetar aktivt med jämställdhetsarbete vid tillsättning av kommunala uppdrag.

  • att föreningsbidragen ska kopplas till krav på jämställdhetsarbete, till exempel genom rättvis fördelning av träningstid i sporthallar.

  • öka tillgängligheten i Partille för personer med funktionsnedsättning.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: