Kultur och Fritid

Vår kulturpolitik bygger på att alla ska kunna utöva och ta del av kultur på jämlika villkor.

Vi i Miljöpartiet vill ha en kultur för alla invånare. Vi vill att kulturen ska tilltala alla i Partille genom att låta invånarna vara med och styra utbudet. Vi vill skapa en kulturskola för alla, där kostnaden inte ska styra om en vill spela ett instrument, sjunga i kör eller dansa.

Biblioteken är en viktig del i människors lärande och utveckling och är en naturlig mötesplats för kommunens invånare. Vi tror på att öppna fler bibliotek för att öka tillgängligheten för alla de som inte bor i centrum.

Partille är en kommun som har ett rikt föreningsliv och idrotten är mycket viktig för Partilleborna. Alternativ måste finnas till de elitsatsningar som ofta sker redan i unga åldrar, där alla unga som gamla, är välkomna att delta. Vi får inte glömma bort att det ska vara roligt att motionera och att ickeprofessionella tävlingar bidrar till gemenskap och folkhälsa. Vi i Miljöpartiet vill sträva efter en bredd av olika fritidsaktiviteter där varje individ ska få möjlighet att utvecklas och växa i den takt de själva vill.

Miljöpartiet vill

  • göra kulturskolan mer tillgänglig genom lägre avgifter. 

  • ha jämställda villkor för flickors och pojkars idrottande och fritidsintressen. 

  • intensifiera arbetet med en ny simhall. 

  • utöka biblioteksverksamheten med bemannade filialer i kommundelarna. 

  • att biblioteken blir mötesplatser som främjar gemenskap över gränser i samtliga kommundelar. 

  • rusta upp och utöka antalet lekplatser. 

  • satsa på läsfrämjande initiativ.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: