Kultur och fritid

Kultur och fritid

Miljöpartiets kulturpolitik bygger på att alla ska kunna utöva och ta del av kultur på jämlika villkor. Vi vill att Partilleborna ska vara med och påverka kulturutbudet för att uppnå en kultur för alla. Vi vill ha en kulturskola där kostnaden inte ska begränsa möjligheten att spela instrument, sjunga i kör eller dansa.

Biblioteken är en viktig del i människors lärande och utveckling och en naturlig mötesplats för kommunens invånare. Tillgängligheten till bibliotek i Partille har minskat. De kommundelsbibliotek som fanns har avvecklats och öppettiderna för centrumbiblioteket har steg för steg kortats. Vi vill att biblioteksverksamheten ska vara mer tillgänglig och uppsökande.

Partille är en kommun med ett rikt föreningsliv och idrotten är mycket viktig för Partilleborna. Alternativ ska finnas till de elitsatsningar som ofta sker redan i unga åldrar, där unga som gamla, är välkomna att delta. Det ska vara roligt att motionera och icke-professionella tävlingar bidrar till gemenskap och folkhälsa. Vi i Miljöpartiet vill sträva efter en bredd av fritidsaktiviteter där varje individ får möjlighet att utvecklas och växa i den takt de själva vill.

Partille ska förutom ett rikt föreningsliv erbjuda kommunens invånare möjligheter till spontanidrott, alla våra invånare drivs inte av viljan att utöva sin idrott i grupp. Därför är det viktigt att vi låter idrottshallar ha öppet, även när det inte är gruppträning. Kommunen ska erbjuda utlåning av material för att underlätta utövande av lek, spel och sporter.

Miljöpartiet vill

  • göra kulturskolan mer tillgänglig genom lägre avgifter.
  • ha utökad biblioteksverksamhet i fler kommundelar genom till exempel uppsökande verksamhet.
  • att biblioteket i centrum ska ha öppet alla dagar i veckan inklusive söndagar.
  • satsa på läsfrämjande initiativ.
  • ha jämställda villkor för flickors och pojkars idrottande och fritidsintressen.
  • skapa fler möjligheter till spontanidrott.
  • möjliggöra utlåning av material för att fler ska kunna prova på och utöva olika idrotter.
  • aktivt bevara och främja kultur-och naturmiljöerna i Jonsered och andra skyddsvärda platser i kommunen.

Nyheter på Kultur och fritid

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter