Omsorg

Den demografiska utvecklingen i Piteå medför att vi blir allt äldre medborgare. För att klara välfärden behöver vi bli fler Pitebor som betalar skatt och fler som vill och kan jobba i välfärdssektorn. Detta ställer stora krav på solidaritet mellan generationerna och kommer att kräva nya satsningar, inte minst för att få fler personer att vilja arbeta inom omsorgen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: