Omsorg

Omsorg

Den demografiska utvecklingen i Piteå medför att vi blir allt äldre medborgare. För att klara välfärden behöver vi bli fler Pitebor som betalar skatt och fler som vill och kan jobba i välfärdssektorn. Detta ställer stora krav på solidaritet mellan generationerna och kommer att kräva nya satsningar, inte minst för att få fler personer att vilja arbeta inom omsorgen.

Nyheter på Omsorg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter