Skola och unga

Det är för barnen och kommande generationer som gröna visioner och konkreta politiska beslut behövs som mest. Vi vill prioritera ungas hälsa och skolgång genom att anställa fler vuxna stödpersoner i skolan och verka för fler mötesplatser och fritidsaktiviteter. Miljöer där unga vistas ska vara kreativa, giftfria och naturliga. Maten som serveras i skolan ska vara fri från antibiotika, vara av god kvalitet och helst närproducerad och ekologisk. Miljöpartiet vill att alla skolbarn tryggt ska kunna gå, cykla eller åka buss till skolan eller på fritiden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: