Säffle

Hej och varmt välkommen till Miljöpartiet de gröna i Säffles hemsida! Här kan du läsa om vår politik, engagerade medlemmar och om aktuella frågor i kommunen.

Vår facebooksida kan du gilla här.

Våra prioriteringar

Kemikalier.

Vi vill att Säffles yngsta invånare ska slippa exponeras för giftiga kemikalier. Varje dag kommer vi i kontakt med produkter som innehåller hormonstörande ämnen. Dessa finns i plastleksaker, möbler, rengöringsmedel o.s.v. och utsöndras kontinuerligt. Användning av alla tusentals kemiska ämnen har negativa effekter på såväl hälsa som på miljön.

Skolan.

Resultaten i skolorna i Säffle behöver förbättras när det gäller högstadiet och gymnasiet. Grundläggande är en bra skola med ändamålsriktiga lokaler, kompetent personal och ökad kvalitet.

Solcellspark.

Samägd solcellspark - kommunen bör ta initiativ och investera i en samägd solcellspark där kommunen, företag och privatpersoner kan bli delägare.

Miljöpartiet Säffle

Kontakt