Säffle

Lyssna

Hej och varmt välkommen till Miljöpartiet de gröna i Säffles hemsida! Här kan du läsa om vår politik, om våra politiker och om aktuella frågor i kommunen. Du finner också kallelser till nästa möte och andra aktiviteter som MP-Säffle är med och arrangerar.

Vår facebooksida kan du gilla här

 

Några av medlemmarna i Miljöpartiet de gröna i Säffle.

 

Våra prioriteringar

Ekologisk mat.

Vi vill se att mängden ekologisk mat i förskolor och skolor ökar kraftigt!

Kemikalier.

Vi vill att Säffles yngsta invånare ska slippa exponeras för giftiga kemikalier. Varje dag kommer vi i kontakt med produkter som innehåller hormonstörande ämnen. Dessa finns i plastleksaker, möbler, rengöringsmedel o.s.v. och utsöndras kontinuerligt. Användning av alla tusentals kemiska ämnen har negativa effekter på såväl hälsa som på miljön.

Skolan.

Resultaten i skolorna i Säffle är bland de sämsta i landet när det gäller högstadiet och gymnasiet och därför måste kvalitén i skolan förbättras.

Miljöpartiet de gröna Säffle

Kontakt