Integration och mångfald

För oss i Miljöpartiet de gröna handlar integration och mångfald om att alla människor skall leva tillsammans under lika förutsättningar oavsett bakgrund.

Integrationen blir möjlig när man inser nyttan av varandras erfarenhet, kunskap och kulturella resurser. Dessutom innebär integration egenmakt genom jobb, socialt nätverk och engagemang. Därför är det viktigt att genomföra en aktiv politik mot diskriminering, segregering och utanförskap. Därför tycker vi i miljöpartiet det gröna i Säffle att intregration är en viktig fråga för Säffle kommun. Vi vill bl.a. ha ett förbättrat arbete när det gäller hitflyttade människorna så att de snabbt finner sin plats i kommunen, det kan gälla boende, språkundervisning, arbete, gemenskap och kultur. Detta är grunden till att vi alla kan leva tillsammans under lika förutsättningar oavsett etnisitet och bakgrund.

Mp-Säffle på besök i moskén i Säffle och diskuterar integrationsfrågor.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: