Skatepark

Miljöpartiet i Säffle vill att det ska finnas fler möjligheter för spontanidrott som gynnar både hälsan och som samtidigt ger fler fritidsaktiviteter för ungdomar.

  1. Därför har vi lagt en motion om att vi vill kommunen utreder om det finns möjlighet att bygga en skateboardpark för ungdomar som gillar att åka skateboard, inlines och BMX. Vi behöver bredda aktivitetsutbudet eftersom de traditionella sporterna som t.ex. fotboll och hockey inte passar och intresserar alla. Förslag på var parken kan vara är Kanalparken, Ungdomens hus eller intill McDonalds.

 

VI BEHÖVER FLER MÖJLIGHETER FÖR SPONTANIDROTT I SÄFFLE!