Skogen

Den biologiska mångfalden i den svenska skogen är starkt hotad!

Den viktigaste orsaken är trakthyggesbruket(kalhyggen) kombinerat med monokultur vilket är den dominerande metoden att bruka skogen. Skog med höga naturvärden behöver skyddas. Ett hyggesfritt skogsbruk är varsammare mot naturen och ger på lång sikt väl så bra intäkter som trakthyggesbruk. Vi vill att Säffle kommun ska bedriva ett hyggesfritt skogsbruk på kommunens skogsmark samt inspirera till diskussion i frågan med övriga markägare och entreprenörer.
 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: