Kommunikation & Trafik

Vi behöver en bättre kollektivtrafik i Sala och det måste till fler cykelvägar så man kan välja cykeln istället för bilen eller bussen om man vill.

Knyta ihop Sala stad med byarna

Bättre bussförbindelser till byarna och cykelvägar där det behövs.

Bättre järnvägsförbindelser

Det har blivit bättre, men ännu är det inte perfekt. Fortsätt samarbete med operatörerna för tätare och snabbare förbindelser, och att tidtabellerna hålls.

Avgiftsfri kollektivtrafik

Vi vill se att vissa eller alla linjer blir avgiftsfria.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: