Miljö & Energi

Sala kommun kan gå före och visa vägen. Vi är redan en eko-kommun och vi gör mycket inom miljö och hållbarhet idag, men vi vill att vi ska bli bäst!

  • Fossilfritt Sala - Satsa på laddstolpar, mer solel och biogas på landsbygden (både tankställen och tillverkning).
  • Bara förnyelsebara bränslen används inom kommunens verksamheter 2024
  • Inga gifter i kommunens verksamhet 2024
  • Bevara den fantastiska naturen vi har i kommunen

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: