Barnen

Barnen

För oss är skolan en väldigt viktig fråga. Sala kommun kommer långt ner i listan när skolorna runt om i Sverige granskats 2014.

Om barnen mår bra mår alla bra

Det är otroligt viktigt att vi prioriterar barnen och deras framtid i alla beslut.

Vi ska komma bättre i mätningar av skolan

Idag ligger kommunen dåligt till i mätningarna och vi kan bli bättre. 

En levande skola i alla delar av kommunen

Vi vill att de skolor som finns ute i byarna skall bevaras, och där de försvunnit skall det ges chans att bygga upp dem på nytt. Samma gäller för förskolan. Där det saknas och finns ett behov skall det byggas i samråd med lokala intressen.

Eleven i centrum

En skola där elevernas inlärning, hälsa och trivsel står i centrum 

Lärare ska få vara lärare och inte administratörer

Lärarna behöver en bra arbetsmiljö där de kan fokusera på sitt viktigaste uppdrag – att lära ut.

Nyheter på Barnen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter