Grundsyn

Grundsyn

Vi vill göra Sala kommun till ett uthålligt, demokratiskt samhälle som lever och verkar så väl lokalt som globalt samtidigt som kommunens verksamheter utgår från ett kretsloppstänk.

Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vi vill vara en röst för dem som inte kan göra sina röster hörda. Denna gränslösa solidaritet kan uttryckas så här:

  • solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
  • solidaritet med kommande generationer
  • solidaritet med världens alla människor

Vår grundsyn på samhället och politiken

  • Vi vill skapa ett samhälle där vi bryr oss om varandra och där alla mår bra 
  • Politik handlar inte bara om pengar och ekonomi – det handlar om vilja att skapa ett samhälle
  • Kortsiktiga beslut skapar inte en hållbar framtid 
  • Vi ska se till att behålla de uppbyggda värden som finns
  • Vi värnar individens frihet och rättigheter

Nyheter på Grundsyn

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter