Kommunens förvaltning

Kommunens förvaltning

Det finns mycket vi kan göra för att få en bättre fungerande kommun. Vi vill bland annat se mer ekologisk mat och fler lokala företag som levererar till kommunen.

Självförsörjande kommun

En självförsörjande kommun. En långsiktig plan är att Sala skall bli självförsörjande på så mycket som möjligt. Vi vill se många små lokala företag som levererar till kommunens verksamheter, exempelvis inköp av mat från lokala producenter.

Både byar och staden ska ha allt så nära som möjligt och behöva hämta in så lite som möjligt utifrån. Vi vill minimerar transporterna, och göra dem lätta när de behövs.

Gynna lokala aktörer i upphandlingar

Kommunen skall stödja lokala verksamheter genom att göra småskaliga lokala upphandlingar av tjänster. De högre priserna skall ställas mot att det blir mer jobb inom kommunen som i sin tur leder till bättre företagsklimat och synergieffekter. Plus att återigen får den enskilda innevånaren bättre utbud och kvalité.

Genom fler företag så finns det stort lokalt utbud, vilket gör det lättare att arbeta eller handla lokalt.

Ekologisk mat

Bara ekologisk mat på skolor och äldreboenden senast 2024. Kan Uppsala kan vi.

Nyheter på Kommunens förvaltning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter