Kommunikation & Trafik

Kommunikation & Trafik

Vi behöver en bättre kollektivtrafik i Sala och det måste till fler cykelvägar så man kan välja cykeln istället för bilen eller bussen om man vill.

Knyta ihop Sala stad med byarna

Bättre bussförbindelser till byarna och cykelvägar där det behövs.

Bättre järnvägsförbindelser

Det har blivit bättre, men ännu är det inte perfekt. Fortsätt samarbete med operatörerna för tätare och snabbare förbindelser, och att tidtabellerna hålls.

Avgiftsfri kollektivtrafik

Vi vill se att vissa eller alla linjer blir avgiftsfria.

Nyheter på Kommunikation & Trafik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter