Miljö & Energi

Miljö & Energi

Sala kommun kan gå före och visa vägen. Vi är redan en eko-kommun och vi gör mycket inom miljö och hållbarhet idag, men vi vill att vi ska bli bäst!

  • Fossilfritt Sala – Satsa på laddstolpar, mer solel och biogas på landsbygden (både tankställen och tillverkning).
  • Bara förnyelsebara bränslen används inom kommunens verksamheter 2024
  • Inga gifter i kommunens verksamhet 2024
  • Bevara den fantastiska naturen vi har i kommunen

Nyheter på Miljö & Energi

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter