Näringsliv

Näringsliv

Det är företagen som skapar jobben i kommunen. Vi vill se större politiskt engagemang i näringslivsfrågor och att Sala ska bli den bästa företagskommunen!

Läget i Sala

Det som framförallt är problemet med vårt lokala företagsklimat enligt de rapporter som finns är:

 • Dålig service från kommunen till företagen
 • Företagarna upplever att kommunen konkurrerar för mycket med näringslivet
 • Kommunpolitikernas och tjänstemännens attityd till företagande

Det här är saker som vi kan ändra på! Det är ingen raketforskning som behövs. Vi behöver ha mycket mer samarbete mellan kommunen och företagarna. Vi är trots allt bara lite knappt 22 000 som bor här i kommunen, cirka 2 000 företagare och ett 100-tal politiker. Vi behöver träffas oftare och skapa gemensamma visioner och lösningar!

Vad vi vill göra i Sala

Den kanske viktigaste frågan är att få till mer samarbete mellan kommunen och näringslivet lokalt. Därför vill vi övergripande framförallt satsa på:

 • Fler träffar och mötesplatser mellan näringslivet och kommunens politiker och tjänstemän
 • Se till att den service kommunen ger till företagen löpande utvärderas av företagarna själva så att den kan förbättras
 • Styra om kommunens upphandlingar och inköp så att lokala aktörer enklare kan bli leverantörer till kommunen

Relationen mellan kommunen och företagen tycker vi är mycket viktig, att alla de som driver en verksamhet lokalt ska känna att kommunen är en aktör man vill samarbeta och ha ett ömsesidigt utbyte med.

 

Konkreta förslag för Sala

 • Den service kommunen ger till företagen ska löpande utvärderas av företagarna själva så att den kan förbättras åt rätt håll.
   
 • Kommunen och helägda verksamheter ska upphandla tjänster och produkter på ett sätt som gör det möjligt för små lokala aktörer att delta och vinna.
   
 • I de lägen där upphandling inte behövs ska kommunen och helägda verksamheter alltid välja lokala aktörer om det är möjligt.
   
 • Företagarcentrums verksamhet ska omformas så att den erbjuder det mätningarna visar behövs och det företagarna verkligen behöver.
   
 • Kommunen ska tillsammans med näringslivet skapa en bra bild av Sala – både som plats för företagande och som plats för turism och boende. Förmodligen är det bäst att organisera detta som en turistbyrå med uppdrag att marknadsföra destinationen Sala med omnejd.
   
 • Yrkesutbildningar och praktiska gymnasieutbildningar inom efterfrågade områden ska startas i kommunen för att tillhandahålla rätt kompetenser till företagen.
   
 • Minskade avgifter för livsmedelskontroll – i Sala har vi massor av livsmedelsproducenter och de är enormt duktiga på det de gör! Ett sätt att ge dem lite mer marginaler i sin verksamhet är att minska avgiften som kommunen tar ut för livsmedelskontroller. Det finns goda exempel från andra kommuner och vi borde ta efter dem!
   
 • Företagarna är nyckeln till jobb – vi vill att kommunen tillsammans med företagen ska hitta en modell för att sätta fler i arbete. I Sala har vi många som står utanför arbetsmarknaden och många företag som säkert behöver en hjälpande hand. Vi vill se till att kommunen bedriver fler projekt som sätter både unga och nyinflyttade Sala-bor i arbete genom vårt lokala näringsliv. Vi tror på mentorskap, praktik och mycket samverkan.

 

Företagarcentrum

Sedan 2007 har kommunen lagt ut arbetet med näringslivsfrågor till den ekonomiska föreningen Företagarcentrum. I föreningen så har kommunen majoriteten av platserna i styrelsen och de övriga tillsätts av Sala Sparbank, LRF och Företagarna för att få in representation från näringslivet.

Vi tycker i grunden att det är en väldigt bra idé att näringslivsfrågorna sköts av en egen aktör som ägs av kommunen och företagen tillsammans. 

Vi ser dock att det finns en del att strukturera om för att detta ska bli verklighet och ihop med er företagare vill vi hitta en form som gör att ni också känner att ni är med och äger vårt gemensamma företagarcentrum!

Kommunens budget för näringslivsfrågor

Kommunen finansierar Företagarcentrum med 3.3 miljoner 2014 och kommer troligen fortsätta med samma finansiering kommande två år.

Vi tror att den budgeten är lagom och att den ska räcka även för att få oss att klättra i rankningen av företagsklimat.

Jämför vi oss till exempel med Trosa kommun som klättrat från botten till toppen så lägger de motsvarande resurser som vi på sitt näringslivsarbete sett till antal invånare och företag.

Det behövs förmodligen inte mer pengar utan annat fokus på vad vi gör med de resurser vi investerar.

Konkreta förändringar vi vill se inom företagarcentrums verksamhet

 • Rätt stöd
  – stödet till lokala företag ska öka och det som erbjuds ska baseras på en kontinuerlig dialog med företagarna.
   
 • Företagslots
  – som företagare ska man få en kontaktperson som lotsar en genom alla ärenden man har med kommunen och helst även med andra lokala aktörer såsom banker och försäkringsbolag.

   
 • Service utanför kontorstid någon dag i veckan och digital service dygnet runt
  – som företagare ska man kunna få svar på de vanligaste frågorna och ärendena direkt via webben och över telefon även utanför kontorstid ibland. Det här är viktigt eftersom många som jobbar som företagare inte hinner sköta administration på kontorstid och behöver kunna få svar även på kvällar och helger.

   
 • Företagsbesök
  – alla företag ska få ett besök eller ett samtal från kommunen minst var 4:e år. Alla nyetablerade företag ska bli kontaktade inom de fösta 6 månaderna.

   
 • Utbildningar
  – kompetensutveckling ska erbjudas från kommunen inom flera olika områden för att hjälpa företagare att stabilisera och utöka sina verksamheter.

   
 • Länk mellan kommun och företag
  – företagarcentrum ska ansvara dels för att få ut information från kommunen till företagen men också för att löpande informera, inspirera och utbilda kommunens tjänstemän och politiker kring hur näringslivet i Sala fungerar och mår. Företagarcentrum ska stå på företagarnas sida!

   
 • Näringslivsplan
  – Företagarcentrums verksamhet ska bedrivas utifrån en näringslivsplan som löpande ska utvärderas och förbättras. Planen ska ha konkreta mål, delmål och önskade effekter samt prioritering av områden, tidsplaner och ansvariga personer. Uppföljning och kontroller av att mål uppfylls och effekter uppnås ska ske löpande.

Nyheter på Näringsliv

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter